Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 gồm 2 tổ máy (2x600MW), sử dụng công nghệ đốt than phun trực tiếp với các thiết bị chính thuộc của các nước G7. Nguồn nhiên liệu cung cấp cho Nhà máy là than nội địa (than cám 5), với lượng tiêu thụ 2,9 triệu tấn/năm.

      

 

 

 

 

          Dự án nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 với công suất 1200MW là một trong 16 dự án trọng điểm quốc gia được Chính phủ phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh. Chủ đầu tư của dự án là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và tổng thầu EPC là LILAMA.
 

          Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong Tổng sơ đồ điện VI về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025 và được phép áp dụng cơ chế đặc thù để đầu tư xây dựng các công trình điện cấp bách giai đoạn 2006 – 2010.

      

      Dự kiến khi đi vào hoạt động nhà máy sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia 8 tỷ KWh/năm. Đó cũng là Nhà máy Nhiệt điện với các tổ máy có công suất lớn nhất nước ta từ trước đến nay (600MW).