Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn

Dự án dây chuyền sản xuất xi măng mới có tổng vốn đầu tư 4.390 tỷ đồng được khởi công xây dựng từ đầu năm 2007 sản xuất theo công nghệ lò quay bằng phương pháp khô.

          Dự án dây chuyền sản xuất xi măng mới có tổng vốn đầu tư 4.390 tỷ đồng được khởi công xây dựng từ đầu năm 2007 sản xuất theo công nghệ lò quay bằng phương pháp khô.

       LILAMA 5 được Công ty Xi măng Bỉm sơn tín nhiệm chỉ định thầu toàn bộ phần chế tạo thiết bị và lắp đặt thiết bị Nhà máy xi măng Bỉm sơn mới có công suất 2 triệu tấn/năm.

         Một số hình ảnh thi công do Lilama 5 thực hiện

                                                                                                                                                       

 

 Lắp lò nung Xi mang Bim Sơn

 

 Lắp đặt tháp trao đổi nhiệt nhà máy Xi măng Bỉm Sơn