Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thuộc Khu kinh tế Dung Quất, là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam xây dựng thuộc địa phận xã Bình Thuận và Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một trong những dự án kinh tế lớn, trọng điểm quốc gia của Việt Nam trong giai đoạn đầu thế kỷ 21.

    Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thuộc Khu kinh tế Dung Quất, là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam xây dựng thuộc địa phận xã Bình Thuận và Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một trong những dự án kinh tế lớn, trọng điểm quốc gia của Việt Nam trong giai đoạn đầu thế kỷ 21.

     Nhà máy chiếm diện tích khoảng 810 ha, trong đó 345 ha mặt đất và 471 ha mặt biển. Công suất tối đa của nhà máy là 6,5 triệu tấn dầu thô/năm tương đương 148.000 thùng/ngày, dự kiến đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ở Việt Nam.

 

Lilama5 chế tạo và lắp đặt Thiết bị dây truyền công nghệ nhà máy lọc dầu Dung Quất

 

Chế tạo bồn chứa dầu nhà máy lọc dầu Dung Quất

 

 Chế tạo bồn chứa nhà máy lọc dầu Dung Quất

 

Chế tạo bồn chứa xăng nhà máy lọc dầu Dung Quất

 

Chế tạo thiết bị ống nhà máy lọc dầu Dung Quất

 

Lắp đặt thiết bị nhà máy lọc dầu Dung Quất