Liên hệ
  • Công ty Cổ phần LILAMA 5
  • Địa chỉ: Số 179- Trần phú – Thị xã Bỉm sơn – Tỉnh Thanh hoá
  • Phone: 037 3824.421 – 3825.573
  • Fax: 037 3824.220
  • Email: lilama5@lilama5.com.vn
  • Website: http://lilama5.com.vn

Liên hệ

Thông tin người liên hệ

Thông tin liên hệ