Giàn không gian 

Giàn không gian trung tâm biểu diễn cá heo, hải cẩu tại đảo Tuần Châu - Quảng Ninh

 

 

 

   

Nút cầu

Chi tiết cầu

 
Dây chuyền mạ cầu và thanh tự động   Chế tạo cầu trên máy điều khiển CNC