Quyết định

Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Hồ Bắc, Phó Tổng giám đốc Công ty

Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Hồ Bắc, Phó Tổng giám đốc Công ty

Nội dung chi tiết Download tại file PDF đính kèm.