Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốcQuyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama5 đối với ông Phạm Văn Hoàn theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 20/11/2023