Chế tạo và lắp đặt cho các công trình nhiệt, thuỷ điệnTham gia cung cấp thiết bị cho các công trình nhiệt, thuỷ điện

Năm kinh nghiệm: 25 năm

 
Các công trình đã tham gia:

-Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà
-Nhà máy  điện Uông Bí
-Nhà máy điện Phả Lại-1
-Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình
-Nhà máy Thuỷ điện Trị An

-Nhà máy Thuỷ điện Yaly
-Nhà máy điện Phả Lại-2
-Nhà máy điện Phú Mỹ
-Nhà máy Thuỷ điện Cần Đơn

 

Chế tạo lọc bụi tĩnh điện

Công trình thuỷ điện