Cột điện, cột viba
Chế tạo và lắp đặt tháp truyền hình


Chế tạo cột điện đường dây 500KV

 

Tổ hợp cột điện đường dây 500KV tại xưởng chế tạo