Khoá, sản phẩm đúcKhoá các loại và sản phẩm đúc
Được đầu tư trang thiết bị mới để nâng cao chất lượng sản phẩm

 

Khoá và phụ kiện cửa

 

Đồng hồ nước

Phụ kiện đường ống

 

 

Bi đạn nghiền Ghi lò đứng