Thiết bị điện nước Chế tạo và lắp đặt thiết bị điện nước
Năm kinh nghiệm  : 20 năm