Thiết bị cho sản xuất công nghiệp (xi măng, bê tông, gạch)Chế tạo thiết bị cho công nghiệp sản xuất xi măng, bê tông và gạch

Năm kinh nghiệm: 24 năm
Số nhà máy chế tạo : 08


Chế tạo thiết bị sản xuất gạch hệ 7-10; 10-15; 20-25 triệu viên/năm