Đại Hội đoàn thanh niên Công ty CP Lilama 5 lần thứ V

Ngày 24/05/2012, Đại hội Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Lilama5 lần thứ V, nhiệm kỳ 2012- 2014 đã diễn ra tại Hội trường Công ty.

 

  

 

   

      Ngày 24/05/2012, Đại hội Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Lilama 5 lần thứ V, nhiệm kỳ 2012- 2014 đã diễn ra tại Hội trường Công ty.

 

       

            Tham dự đại hội có ông Lê Duy Tiến -Phó Bí thư Đoàn Thanh Niên thị xã Bỉm Sơn, ông Trần Văn Mão- Bí thư Đảng ủy Công ty CP Lilama 5, ông Lê Đình Dương - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP Lilama 5, ông Nguyễn Hồng Hạ - Phó Giám đốc Công ty CP Lilama 5, các vị đại biểu, các vị khách quý, các tổ chức Đoàn liên kết cùng toàn thể đoàn viên thanh niên trong Công ty.

          Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực cố gắng vươn lên của từng cán bộ, đoàn viên thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Về cơ bản, tổ chức Đoàn của Công ty LILAMA 5 đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình như triển khai hiệu quả Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 4 đồng hànhvới thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Trung ương Đoàn phát động gắn với phong trào "Thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, kế hoạch sản xuất kinh doanh" của đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc thanh niên, tuổi trẻ sáng tạo; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn trong mọi hoạt động… góp phần không nhỏ thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả của Công ty.

      Nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ LILAMA 5 đặt ra nhiều mục tiêu, hành động thiết thực như: đảm bảo duy trì 100% cán bộ, đoàn viên tham gia tốt Cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác; được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; phấn đấu 100% các cơ sở Đoàn có hành động bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; tham gia tất cả các hoạt động do Đoàn cấp trên triển khai… Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ LILAMA 5 năng động, sáng tạo, xung kích vì sự phát triển bền vững, luôn tiên phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

     Tại đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và nhất trí bầu ra 08 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2012-2014 và đoàn đại biểu đại diện cho thanh niên Công ty tham dự Đại hội Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI