HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2013 

    Ngày 25/4/2013 tại Hội trường Công ty cổ phần LILAMA 5 vừa diễn ra Hội nghị Đại Biểu Người Lao Động năm 2013. Hội nghị vinh dự đón tiếp Ông Lê Văn Tuấn - Anh hùng lao động, Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Ông Hà Quang Lương - Ủy viên Ban thường vụ công đoàn Nghành xây dựng, Chủ tịch công đoàn Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và 96 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 CBCNVLĐ trong Công ty.

 

 

   Hội nghị được nghe Ông Phạm Đình San - Tổng giám đốc Công ty trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kết quả thực hiện chế độ chính sách cho Người lao động. Phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp phát triển năm 2013.

 

Ông Phạm Đình San - Tổng giám đốc Công ty trình bày kết quả SXKD năm 2012 và kết quả thực hiện

chế độ chính sách cho Người lao động.

 

Tại Hội nghị Ông Nguyễn Hồng Hạ - Chủ tịch công đoàn Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ công đoàn năm 2013 và công tác tổ chức Hội nghị Người lao động tại các đơn vị cơ sở.

 

 

Ông Nguyễn Hồng Hạ -Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày kết quả kết quả hoạt động công tác

Công đoàn năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 .

 

   Tất cả các ý kiến, kiến nghị của Người lao động đã được Ông Phạm Đình San - Tổng giám đốc Công ty giải đáp thỏa đáng tại Hội nghị.

 

Đoàn chủ tịch trả lời các kiến nghị của Người lao động

 

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban lãnh đạo Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2012. Qua đó mong muốn tập thể Lãnh đạo và toàn thể cán bộ CNVCLĐ trong Công ty cần phát huy hơn nữa những lợi thế của mình và khẳng định Công ty là một tập thể vững mạnh, Tổng công ty sẽ luôn chỉ đạo sát sao và hỗ trợ để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Ông Lê Văn Tuấn - Anh hùng lao động, Tổng giám đốc Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam

 phát biểu chỉ đạo Hội Nghị

 

    Hội nghị yêu cầu toàn thể cán bộ CNVCLĐ trong toàn Công ty đoàn kết nhất trí quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị năm 2013. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động và xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.

    Sau 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, sôi nổi Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2013 của Công ty cổ phần LILAMA 5 đã thành công tốt đẹp, Hội nghị kết thúc  hồi 12h00 cùng ngày.

Phạm Ngọc Dũng            

Phó chủ tịch công đoàn công ty