Hội nghị đại biểu người lao động Công ty CP Lilama 5 2012

Vào lúc 08h00, ngày 04 tháng 07 năm 2012, Công ty Cổ phần Lilama 5 tổ chức Hội nghị Người lao động tại Hội trường Công ty, Số 179 - Đường Trần Phú - Bỉm Sơn - Thanh Hóa.

           

 

 

 

        Tới dự hội nghị có Ông Phạm Quang Nhân- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam; Ông Trần Văn Mão - Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lilama 5 , Ông Phạm Đình San - Tổng giám đốc Công ty CP Lilama 5, Ông Nguyễn Hồng Hạ - Phó Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Lilama 5. CácPhó Tổng giám đốc cùng các Trưởng phó Phòng ban, Chỉ huy trưởng, Đội trưởng ĐCT cùng toàn thể các Đại biểu được chỉ định và bình bầu.

Theo chương trình Hội nghị, Ông Phạm Đình San- Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2012. Báo cáo sửa đổi, bổ sung thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động và thực hiện chế độ chính sách với người lao động trong năm 2012.

   

 

          Hội nghị cũng đã nghe Ông Nguyễn Hồng Hạ-  Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Trong báo cáo còn nêu rõ các chỉ tiêu phấn đấu, các danh hiệu đã đạt được và tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong năm 2012.

 

      

        Tại Hội nghị đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tìm ra những biện pháp  nhằm đưa Công ty ngày càng phát triển hơn nữa đồng thời nhất trí 100% với kế hoạch SXKD năm 2012 và sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động.

 

 

 

       Hội nghị cũng đã chứng kiến lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và người đại diện cho tập thể người lao động.

 

 

             Hội nghị cũng đã nghe ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phạm Quang Nhân– Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty lắp máy Việt nam.

          Sau gần 3 giờ làm việc nghiêm túc, sôi nổi, Hội nghị Người lao động năm 2012 Công ty Cổ phần Lilama 5 đã được tổ chức thành công và bế mạc trong sự hân hoan, đoàn kết của các đại biểu cùng tập thể CBCNV về tham dự.

 

 

Một số hình ảnh về Đại Hội