Hoạt động của đoàn thanh niên CSHCM Công ty

GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5 Cùng với việc ra đời của Công ty Lắp máy & Xây dựng số 5, hơn 40 năm qua phong trào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Lắp máy & Xây dựng số 5 nay đổi tên thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Lilama 5, Tuổi trẻ Lilama 5 tiếp tục kế thừa những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đã dày công xây dựngnên, luôn là lực lượng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty, trong những năm qua với sự đầu tư của Nhà nước cho công cuộc phát triển đất nước, nhiều công trình lớn như nhà máy thủy điện, xi măng, nhà máy lọc dầu

       Cùng với việc ra đời của Công ty Lắp máy & Xây dựng số 5, hơn 40 năm qua phong trào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Lắp máy & Xây dựng số 5 nay đổi tên thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Lilama 5, Tuổi trẻ Lilama 5 tiếp tục kế thừa những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ cha anh đã dày công xây dựngnên, luôn là lực lượng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Công ty, trong những năm qua với sự đầu tư của Nhà nước cho công cuộc phát triển đất nước, nhiều công trình lớn như nhà máy thủy điện, xi măng, nhà máy lọc dầu… tuổi trẻ Công ty Cổ phần Lilama 5 đều tham gia với trách nhiệm và tinh thần nhiệt huyết, nhiều cán bộ kỹ sư trẻ, công nhân kỹ thuật đã trưởng thành xứng đáng với niềm tự hào, niềm tin của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty.

     Phong trào Đoàn Thanh niên cũng từ đó mà phát triển không ngừng, các hoạt động của Đoàn được đầu tư về chất lượng và quy mô; hàng năm Đoàn Thanh niên Công ty đều tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng theo dõi và kết nạp, nhiều công trình giao cho Đoàn thực hiện đều hoàn thành tốt, các hoạt động tuyên truyền lý tưởng cách mạng, truyền thống dân tộc, truyền thống Công ty, giáo dục đạo đức – lối sống được tổ chức thường xuyên và rộng khắp. Sự đóng góp to lớn của tập thể cán bộ – đoàn viên thanh niên Công ty cho tổ chức Đoàn đã được ghi nhận xứng đáng, từ năm 1970 đến nay Đoàn Thanh niên Công ty đều được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 0tặng nhiều bằng khen và cờ lưu niệm.

    Hiện nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty có trên 800 đoàn viên và thanh niên trong tuổi đoàn, làm việc và sinh hoạt tại 14 Chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công ty (Cơ quan Công ty, Nhà máy que Hàn LILAMA,  nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép, đội lắp máy, đội công trình số 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-4A, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9....), Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty có 9 đồng chí.  

     Với truyền thống trên 40 năm thành lập và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Lilama 5 quyết tâm rèn đức, luyện tài để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy, lãnh đạo Công ty tin tưởng giao cho, góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Lilama 5 không ngừng lớn mạnh.

 

Đại hội đoàn thanh niên tháng 01 năm 2011xác định rõ nhiệm vụ cho thanh niên trong Công ty. Sẵn sàng làm việc ở bất cứ đâu khi Công ty có yêu cầu, thanh niên Công ty xung kích trên các dự án. Tích cực lao động sản xuất – Coi sáng kiến cải tiển kỹ thuật và tổ chức sản xuất không thể thiếu đối với thanh niên – Duy trì các hoạt động Thanh niên hướng tới điều thiện và ích lợi cho sự nghiệp bản thân – Gia đình – Công ty là một.

Mô hình tổ chức Thanh niên:

        * Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty : 09 đồng chí.

        * 14 chi đoàn trực thuộc.

        * Tổng số đoàn viên thanh niên                  : 850 người.

 

Các hoạt động của đoàn thanh niên