Lễ ký kết hợp đồng gia công chế tạo và lắp đặt gói thầu số 06

Công ty cổ phần Lilama5 và Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn ký Hợp đồng thi công gói thầu số 06: Gia công chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ điện và chạy thử toàn bộ dự án thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao

Công ty cổ phần Lilama5 và Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn ký Hợp đồng thi công gói thầu số 06: Gia công chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ điện và chạy thử toàn bộ dự án thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao

 

 

Ngày 09 tháng 08 năm 2018 tại trụ sở Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn đã diến ra lễ ký kết hợp đồng thi công  gói thầu số 06: Gia công chế tạo, lắp đặt thiết bị cơ điện và chạy thử toàn bộ dự án thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao giữa Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn và Công ty cổ phần Lilama5.

Theo hợp đồng đã ký kết. Lilama5 sẽ gia công chế tạo: Kết cấu thép, Thiết bị máy nghiền, Vỏ quạt, Lọc bụi, Đường ống công nghệ, Thiết bị si lô … với khối lương hơn 2000 tấn.  Lắp đặt thiết bị cơ, điện và chạy thử toàn bộ dự án thuộc dự án với giá trị gần 200 tỷ đồng.  Tiến độ thực hiện hợp đồng hoàn thành trong thời gian 10 tháng.