Lilama5 ký hợp đồng xây lắp trạm biến áp 220KV và đường dây đấu nối Hải Dương 2

Lilama5 ký hợp đồng xây lắp trạm biến áp 220KV và đường dây đấu nối Hải Dương 2.

    

 

 

      

        Sáng ngày 22 tháng 02 năm 2013, tại 24 Minh Khai - Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng thi công " Xây lắp trạm 220KV & và đường dây đấu nối Hải Dương 2, giữa Tổng Công ty lắp máy Lilama Việt Nam và Công ty Cổ phần Lilama 5. Tổng giá trị hợp đồng là 91.304.528.580 đông ( Chín mươi mốt tỷ, ba trăm linh bốn triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn, năm trăm tám mươi đồng).

       Công trình trạm biến áp 220kV Hải Dương 2 do Viện Năng lượng là cơ quan tư vấn thiết kế các giai đoạn đã được Ban QLDA các công trình điện miền Bắc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Tổng dự toán theo quyết định số 3372/QD-AMB ngày 29/09/2011.

       Công trình trạm biến áp 220kV Hải Dương 2 được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải điện của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010 – 2015, phù hợp với Qui hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu : + Tiếp nhận nguồn điện từ các Nhà máy nhiệt điện trong khu vực như NMNĐ Mạo Khê, NMNĐ Hải Dương, +Tạo ra mối liên kết lưới 220kV khu vực, tăng cường độ vận hành tin cậy và ổn định cho hệ thống điện;+ Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia.