Thông báo tuyển dụng lao độngThông báo tuyển dụng lao động. Công ty cổ phần Lilama5 cần tuyển 05 Kỹ sư Cơ khí, 03 Kỹ sư điện, 02 Kỹ sư Xây dựng và 400 công nhân kỹ thuật các nghề: Cơ khí, Chế tạo thiết bị, Lắp đặt máy, Lắp đặt ống, Nguội, Điện, Gò, Hàn… làm việc tại các dự án như: Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Tân Thắng.

Nội dung chi tiết xin Download tại file PDF đính kèm.