Đại Hội đông cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 19 tháng 04 năm 2012 vừa qua, Công ty Cổ Phần Lilama5 đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Công ty Cổ phần Lilama5 với sự tham gia đông đảo của các cổ đông.

        

 

 

 

 

       Ngày 19 tháng 04 năm 2012 vừa qua, Công ty Cổ Phần Lilama5 đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Công ty Cổ phần Lilama5 với sự tham gia đông đảo của các  cổ đông. 

 

(1. Hình ảnh tại Đại hội)

 

           Tại Đại hội, thay mặt ban tổ chức, Ông Lê Đình Dương đã tuyên bố lý do khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự, giới thiệu Đoàn chủ tịch, thư ký, bầu ban kiểm phiếu.

 

(2. Ông Lê Đình Dương tuyên bố khai mạc Đại hội)

 

          Tại Đại hội, thay mặt cho Hội đồng quản trị, ông Phạm Đình San Tổng giám đốc Công ty đã đọc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012

 

 (3. Ông Phạm Đình San trình bày báo cáo tại Đại hội)

 

           Báo cáo nêu rõ năm 2011 là một năm nên kinh tế toàn cầu và trong nước biến đổi theo chiều hướng xấu. Từ cuộc khủng hoảng nợ công tại nền kinh tế lớn của Liên minh Châu Âu, đến lạm phát tăng cao tại Việt Nam và chính sách kìm hãm lạm phát của Chính Phủ. Một trong những biện pháp kìm chế lạm phát là thắt chặt đầu tư công, điều chỉnh lãi xuất cho vay của hệ thống ngân hàng dẫn đến tình hình kinh tế trong nước lại càng khó khăn đặc biệt với các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp như LILAMA5. Xác định khủng hoảng là khó khăn những cũng là cơ hội, và bằng những chiến lược linh hoạt, tập trung, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo công ty đã giúp Công ty cổ phần LILAMA5 tiếp tục giữ khẳng định vị thế, xây dựng được hình ảnh thương hiệu tốt trong lĩnh vực xây lắp.

         Theo đánh giá trong báo cáo, năm 2012 tiếp tục là một không nhiều khả quan của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là 6 tháng đầu năm, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi do cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, nhất là doanh nghiệp xây lắp. Nhưng với nội lực của Công ty, bằng những chính sách linh hoạt, phù hợp cho từng gia đoạn, công ty vẫn tự tin và lạc quan thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 đã đề ra.

 

(4. Ông Trần Văn Mão trình bày báo cáo tại Đại hội)

 

(5. Ông Lưu Sỹ Học đại diện ban kiểm soát đọc báo cáo Ban kiểm soát)

 

       Trong báo cáo của Ban kiểm soát nếu rõ những hoạt động kinh doanh hiệu quả của công ty thông qua mỗi công trình, dự án đầu tư trong điều kiện nền kinh tế ảm đạm của năm 2011 và cũng là tạo tiền đề cho một năm 2012 hoạt động sản xuât kinh doanh tiếp tục dành được nhiều triển vọng với những bước định hướng đã được xác thực đó.

 

      Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Văn Mão - Chủ tịch HĐQT đọc “Tờ trình xin ý kiến biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012” với các nội dung chính:

 

1. Thông qua Đại hội  quy chế làm việc của Đại hội.

 

2. Thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam.

 

3. HĐQT miễn nhiệm và phê chuẩn chức danh Tổng giám đốc.

 

4. Thông qua báo cáo kết quả SX kinh doanh và đầu tư năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012.

 

5. Phân chia lợi nhuận, trả cổ tức năm 2011, Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

 

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

 

7. Tái cơ cấu nhà máy quy hàn LILAMA.

 

8. Miễn nhiệm và bổ nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát.

 

(6. Chủ tịch HĐQT đang trả lời chất vấn của Cổ đông)

 

       Sau 4 giờ đồng hồ làm việc tập trung và nghiêm túc, Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp và đạt được sự đồng thuận cao cho những nội dung trọng tâm.

 

 

Một số hình ảnh tại Đại hội.

 

Hội Đồng Quản trị  Công ty

 

HĐQT trả lời chất vấn của Cổ đông

 

Ông Lưu Huy Phúc - uỷ viên HĐQT  độc tờ trình trước Đại Hội

 

Ban thư ký

 

Cổ đông chất vấn HĐQT