Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm công trường Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1Ngày 19 tháng 2 năm 2012, trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn, thăm hỏi và động viên cán bộ, công nhân viên các đơn vị đang tham gia thi công trên công trường Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1.

 

 

                                      Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên và tặng qùa cán bộ công nhân viên