Công ty Cổ phần LILAMA 5

Address: Số 179- Trần phú – Thị xã Bỉm sơn – Tỉnh Thanh hoá
Phone: 037 3824.421 – 3825.573    Fax: 037 3824.220
Email: lilama5@lilama5.com.vn    Website: http://lilama5.com.vn