LILAMA 5 ký hợp đồng lắp đặt hệ thống điện công trình nhà Quốc Hội